Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kayıt Ücreti 2023

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kayıt Ücreti 2023

Esnaf ve sanatkârlar odası kayıt ve yıllık harçlar; bu grup büyükşehir statüsündeki iller ile büyükşehir belediye sınırları içindeki tüm ilçeler için 1001,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretin içerisinde hem kayıt ücreti hem de aidat yer almaktadır. Üyeler, Oda veya Borsaya kayıt olduklarında yıllık kayıt ücreti ve yıllık aidat ödemekle yükümlüdürler. Kayıt ve yıllık aidat tutarları, bu yönetmelikte belirtilen usullere göre belirlenen derece ve harçlara göre belirlenir. Tüccar ve sanatkârlar, faaliyete başladıkları günden itibaren 30 gün içinde odaya kimliklerini tescil ettirmeye zorunludurlar. Ayrıca aidat ve harç ödemekte de zorunlu bir görevdir.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Nedir Ne İşe Yarar?

Esnaf ve sanatkârlar odası, esnafların hepsinin bağlı bulunduğu bir birliktir. Amaç ve bazı tanımlar 5362 sayılı Tüccar ve Sanatkârlar Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Herkes bu konuları çok ciddiye almalı ve buna göre hareket etmelidir. Bu kanunların amacı, 1 inci maddesine benzer şekilde, esnaf ve sanatkârlar ile bunlarla birlikte çalışanların mesleki ve teknik ihtiyaçlarının karşılanması da dâhil olmak üzere mesleki faaliyetlerini teşvik etmek ve gelişmelerini, çalışma hayatını ve bir meslekte eğitim görmelerini sağlamaktır. Esnaf ve sanatkârlar odası kısaca mesleğin genel çıkarlarını güvence altına alır.

 Esnaf ve Ticaret Odaları ve bu Odaların üst organları ile bu türden dernek ve dernekler, meslek mensupları arasında dürüstlük, itibar, mesleki disiplin ve disiplinli karakter oluşumunu sağlamayı taahhüt eder ve bu şekilde çalışmaktadır. Çalışma yöntemlerinin ve bunların birlik ve beraberlik politikalarının karşılıklı koordinasyonu ve uyarlanması ve düzenlenmesi görevlerini üstlenir. Esnafların fazladan fiyat koymamasını, halkı düşünerek de hareket etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunur.

Mesleki etik, disiplin ve dayanışmayı gözetip geliştirecek, ticaret ve sanayiyi kamu yararını esas alarak geliştirmeye gayret eder. Ticaret ve sanayiye ilişkin bilgi ve haberlerin derlenmesi ve ilgililere iletilmesi, ilgili kanunlar çerçevesinde kamu makamlarınca talep edilen bilgilerin sağlanması ve özellikle üyelerin mesleki görevlerinin ifasında ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin sağlanması görevlerini yerine getirir. Üyelerin e-ticaret ve internet ağları ile ilgili olarak başvurularını veya edinimlerini kolaylaştıracak yönlendirici girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli altyapıyı kurar ve işletir. Her türlü ticari ve sınai araştırmayı yürütür, yerel ekonomik, ticari ve sınai faaliyetlerin göstergelerini ve istatistiklerini tutar, en önemli malzemelerin piyasa fiyatlarını takip eder ve kaydeder ve bunları uygun yollarla yayar. Mesleki faaliyetlerle ilgili olarak yetkililere teklif, talep ve başvurularda bulunmak görevleri arasındadır.

Odanın Görevleri ve Sorumlulukları;

● Ulusal ulaştırma ve deniz ticareti politikalarına uygun olarak deniz ticaretinin kamu yararına geliştirilmesini gözetmek,

● Yurt içi ve yurt dışı deniz ticareti ile ilgili araştırmalar yapmak, konuyla ilgili bilgi vermek, Türkiye limanları ile yabancı ülkeler arasındaki navlun, acentelik ücret ve harçları, liman maliyetleri gibi bilgileri ve Dünya’da ki deniz ticaretinde bulunan son gelişmeleri tüm dünyaya yaymak amacıyla toplamaktadır.

● Mümkün olan en hızlı şekilde, izlemek için istatistikler sağlamak ve bunları sorumlulara iletmek,

● Deniz ticareti örf, adet ve uygulamalarının tesisi ve yayımı, taşıma sözleşmeleri, konşimento ve benzeri belgeler için örnek formların hazırlanması,

● Türk limanlarının imkânları, çalışma usulleri, tarifeleri ve liman ücretleri hakkında yabancı armatör ve gemi şirketlerine bilgi vermek ve bunlardan benzeri bilgileri temin etmek.

● Uluslararası deniz ticaret kuruluşlarına üye olmak ve temsilcilik göndermek,

●  Yetkililerim talebi üstüne deniz ticaretine ilişkin uyuşmazlıklarda hakemlik yapmak,

●  Deniz Acenteliği Tarifesinin hazırlanması ve onaylanması için Bakanlığa sunulması,

● Diğer kanunlarla verilen görevlerin yanı sıra, ilgili kanunlar uyarınca İngiliz Milletler Topluluğu ve Bakanlıklar tarafından verilen görevleri yapmak.

Esnaflar Aidatlarını Ödemezlerse Ne Olur?

Aidatların ödenmediği günler için her ay %5 gecikme cezası uygulanır. Yani 1 gün geç kalsanız da 30 gün geç kalsanız da aynı faizi ödersiniz. İcra takibine başvururken kat malikleri kurulu kararı müteakip başvuruya eklenebilir veya malikten belge eklenmeden ödeme yapması istenebilir. Yıllık üyelik aidatı Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki taksitte ödenir. Birden fazla mesleğe kayıtlı tacirler, Karma Ticaret Odasında her meslek için ayrı ayrı kaydedilecek ve yalnızca daha yüksek yıllık ücretleri olan meslek katkı payları için ücretlendirilecektir. Bu yükümlülüğe uymayanlar, Birlik tarafından ruhsat vermeye yetkili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Bu ilgili kurum ve kuruluşlar tescil edilinceye kadar faaliyetlerini durdururlar.

Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıt

Esnaf ve sanatkârlar odası kapsamında çalışan herkes Ticaret Odasına kayıtlı olmalıdır. Tüccar ve sanatkârlar, işlerine başladıkları günden itibaren 1 ay içinde ait oldukları sicile kaydolmak ve kayıtlı gazeteye ilan vermek zorundadır. Bunun için önce ticaret sicili daha sonra oda sicili oluşturmamız gerekiyor. Bu iki işlem, ayrı yerlerde ayrı belgelerde yapılır. Tüccarlar her faaliyet için ayrı ayrı kaydolmalıdır. Esnaf Sicili, esnafların mesleki faaliyetlerini yürütmek üzere Ticaret Odasına kayıt olduklarında aldıkları sicil numarasıdır. Gerçek kişiler, faaliyetlerine başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde Sicile üyelik beyanında bulunmalı ve Sicil Memurluğuna kayıt yaptırmalıdır.

İşyeri tescil işlemleri Esnaf ve sanatkârlar Odası Federasyonu’na yapılır. Gerekli belgeleri göndermeden önce, başvuru formunu yazdırıp doldurmanız gerekir. Daha sonra bu başvuru ile birlikte gerekli olan tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması gerekir. Kişinin vergi dairesine kayıtlı olduğuna dair belgeler, adet nüfus cüzdanı sureti, adet 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf, müdürlükten veya nüfus dairesinden alınmış ikametgâh belgesi, adet tahsisli Harç Dekontu IBAN numarası. Bu belgelerle şehirde bulunan esnaf ve sanatkârlar odası derneğinize gidip kayıt olabilirsiniz.

Ticaret siciline başvuru yapılırken öncelikle bir başvurunun tamamlanması gerekmektedir. Başvuru, kayıtlı olduğu federal eyaleti, ticaret ve zanaat sicilini, mesleği (faaliyet amacı), kimlik numarasını, iş adresini ve unvanını ve iletişim bilgilerini belirtmelidir. Ticaret Odasının kayıt olabilmesi için öncelikle vergi dairesine kayıt olması gerekmektedir. Ayrıca SSK veya Bağ Kur kaydı gerektirir. Emekliler de Emeklilik Tahsis Numarası ile kayıt olabilirler.

Kayıt ücreti, bir esnaf veya sanatkâr ilk defa kayıt yaptırdığında sicil dairesine ödenir. Kayıt ücretinin yarısı derneğin kayıt için açılan banka hesabına, diğer yarısı da bağlı olunan ticaret odasının banka hesabına yatırılır. Yıllık üyelik aidatı Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki taksitte ödenir. Ticaret Odası kayıt talebinizi ve belge kontrolünüzü e-devlet üzerinden tamamlayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir